Római nemzetközi fórumon mutattuk be az ATMO-PLAN-t

A FAIRMODE közgyűlésével egyidőben, Rómában megrendezett ATMOSYS munkaértekezleten Ferenczi Zita, az Országos Meteorológiai Szolgálat levegőkémiai szakértője tartott előadást a HungAIRy LIFE integrált projektben végzett, a levegőminőség javítását célzó intézkedések hatásának modellezését célzó tevékenységről 2023. március 2-án.

Egyre elterjedtebb, hogy a levegőminőségi modellek – mind regionális, mind lokális léptékben – olyan web-alapú, felhasználóbarát, online felületeken keresztül érhetőek el, amelyek elősegítik a levegőminőségi modellek széleskörben történő alkalmazását.

A Levegőminőségi Modellezés Fóruma (FAIRMODE) egy olyan európiai együttműködés, amelynek célja, hogy a levegőminőség-modellezőket és -felhasználókat közvetlenül összekapcsolja annak érdekében, hogy megvalósuljon a levegőminőségi modellek harmonizált alkalmazása az EU-tagállamokban.

A FARMODE keretein beül létrejött ATMOSYS egy olyan csoport, amelynek célja a webes alkalmazások népszerűsítése, valamint az egymást segítő felhasználói közösségek kiépítése.

Az ATMOSYS márciusi munkaértekezletét a HungAIRy belga projektpartnere, a VITO szervezte. Az olasz gazdasági és munkaügyi tanács impozáns üléstermében megtartott rendezvényt nagy érdeklődés övezte, hiszen 60 személyesen jelenlevő mellett, 80 online résztvevő is csatlakozott a programhoz. A római munkaértekezleten Ferenczi Zita, az Országos Meteorológiai Szolgálatnál a levegőminőségi modellezés szakmai irányítója előadásában bemutatta az ATMO-PLAN elnevezésű, a levegőminőség javítását célzó intézkedések hatásának vizsgálatára fejlesztett modell hazai alkalmazását és tapasztalatait. A HungAIRy-projekt egyik célkitűzése, hogy a helyi közlekedésből és lakossági fűtésből származó légszennyező anyagok csökkentése érdekében hozott intézkedések levegőminőségre hatása becsülhető legyen. A web-alapú levegőminőségi modellt a HungAIRy-projekt 10 partnertelepülésén dolgozó ökömenedzserek rendszeresen tesztelik, hogy egy hatékony eszközként segítse a helyi döntéshozatalt és a levegőminőségi tervek felülvizsgálatát.

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat