Nemzetközi munkaértekezlet a levegőminőségről

Szerző: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 2023. 06. 16. 09:38

A közép-európai régió országai hasonló légszennyezettségi problémákkal küzdenek, így a nemzetközi tapasztalatcsere kulcsfontosságú a levegőminőség javítását célzó, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló LIFE integrált projektek (IP) sikeres megvalósításában.

Ezt a célt szolgálta a szlovákiai POPULAIR LIFE IP kezdeményezésében megrendezett háromoldalú munkaértekezlet, melyre 2023. május 17-19. között került sor Piešťany-ban. A rendezvényen a házigazda mellett a magyarországi HungAIRy LIFE IP és a lengyelországi Małopolska LIFE IP szakértői vettek részt.

Az emberi egészség védelmét szolgáló határértékek/célértékek túllépésével kapcsolatban Szlovákia ellen 2009 óta folyik eljárás a környezeti levegő minőségéről szóló irányelv követelményeinek megsértése miatt. „A levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítése Szlovákiában a regionális és helyi hatóságok kapacitásainak és kompetenciáinak megerősítése és a levegőminőségi intézkedések előmozdítása révén“ című LIFE IP tevékenységei fontos elemeit képezik a szlovákiai levegőminőség javítása érdekében hozott intézkedéseknek. A projekt célja konkrét levegőminőség-javító intézkedések végrehajtása, miközben támogatja a partnerek oktatási, kommunikációs és monitoring tevékenységeit a levegőminőség és a levegő védelme és hatékony kezelése terén a levegőminőség-menedzserek országos hálózatának létrehozásával.

„A Małopolska régió levegőminőségi tervének végrehajtása“ című MAŁOPOLSKA LIFE IP projekt a dél-lengyelországi Malopolska régióban a súlyos méreteket öltő légszennyezettség elleni küzdelmet célozza. A légszennyezettség fő forrása a háztartásokban található, elavult, szilárd tüzelésű kazánok. A projekt a kis-lengyelországi levegőminőségi terv végrehajtására összpontosít az elavult kazánok cseréje, a fűtési rendszerek korszerűsítése és az épületek energiahatékonyságának javítása révén. A projekt magában foglalja a tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó környezetvédelmi menedzserek hálózatának létrehozását, egy regionális képzési és tudásmegosztó központ működtetését, szemléletformálási kampányok szervezését, a légszennyezettség terjedését modellező eszközök fejlesztését. A projekt célja a kibocsátás csökkentése, a tudatosság növelése, illetve a helyi és nemzetközi szervezetek közötti együttműködés támogatása.

„Levegőminőség javítása 8 régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével“ című HungAIRy LIFE IP az egyik legjelentősebb hazai környezetvédelmi probléma megoldását, a levegőminőség javítását célozza 8 régiót lefedve 10 magyar településen. Ezt többek között a projekt partnerek levegőminőségi terveinek két évenkénti felülvizsgálatával, új levegőminőségi mérőállomások létrehozásával, emissziós adatbázisok fejlesztésével, a levegőminőség javítását célzó akciók levegőminőségre gyakorolt hatását modellező rendszer kifejlesztésével, átfogó szemléletformáló, tájékoztató tevékenységgel és egy országos szakértői, tanácsadói ökomenedzser-hálózat felállításával valósítja meg. A projekt a tűzifaellátás optimalizálásának lehetőségei és a mezőgazdasági eredetű PM10 kibocsátás csökkentését eredményező növénytermesztéssel és állattartással kapcsolatos jó-gyakorlatok népszerűsítésére is kiterjed.

A munkaértekezleten a projektek bemutatták legfontosabb eredményeiket, tapasztalatokat cseréltek és megosztották egymással terveiket. A levegőminőség nemzeti és regionális jogi szabályozásának kérdéseit, a levegőminőség mérésére és modellezésére alkalmazott módszereket, valamint a levegőminőség javítását célzó intézkedések finanszírozásának lehetőségeit egyaránt megvitatták a szakértők. A rendezvényen kerekasztal-beszélgetésekre is sor került, melyek a szemléletformálásra, a levegőminőségi tervekre, a levegőminőség tájékoztató jellegű nyomon követésére és a bevált jó gyakorlatok példáira összpontosítottak.

A rendezvény utolsó napján a betétdíjas csomagolás visszagyűjtő rendszer kočovcei válogatóüzemét ismerhették meg a résztvevők. A PET-palackok és alumínium italcsomagolások visszavételi rendszere 2022. január 1-én indult el Szlovákiában.

A bevezető előadás után a résztvevőknek lehetőségük volt arra, hogy közvetlenül megnézzék a gyűjtőpontokról és a rendszergazda köztes raktáraiból átvett csomagolási hulladék feldolgozásának folyamatát. A válogatóközpontban egy optikai válogatósoron az anyagokat típus és szín szerint szortírozzák, a válogatott műanyag és fém anyagokat bálázzák az újrahasznosítók számára. A betétdíjas visszagyűjtési rendszer lehetőséget ad arra, hogy jobb minőségű anyagot gyűjtsenek, amelyet hatékonyan fel lehet használni az új csomagolások gyártásához, ezáltal természeti erőforrásokat takarítanak meg, csökkentve a felhasznált energia mennyiségét és ezáltal a CO2-kibocsátást is.

Forrás: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.