tekAIRd körbe!

pályázati felhívás és szabályzat

Csatlakozz hozzánk és tekerj velünk! Küldd be a pályázatod és nyerj értékes nyereményeket!

 

A HungAIRy LIFE integrált projekttel kapcsolatban a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és projektpartnereinek egyik kiemelt témája a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, ennek mentén hirdeti meg 2023-ban a tekAIRd körbe! pályázatot.

A környezet- és egészségtudatos életmódra való nevelést sohasem lehet elég korán, vagy túl későn kezdeni. Játékos verseny keretében próbáljuk a kerékpárral történő közlekedést megszerettetni a gyermekekkel, családokkal. A pályázók feladata, hogy a kerékpárjuk és egy GPS navigációs rendszer segítségével minél érdekesebb alakzatokat rajzoljanak ki a térképen, vagy tekerjék körbe hazai tavaink valamelyikét.

 

Pályázat célja, témaköre

A pályázat két részből áll: az elsőben – a közlekedésbiztonságra tekintettel – a jelentkezők feladata, hogy kerékpárjuk és egy GPS navigációs rendszer segítségével minél érdekesebb alakzatokat rajzoljanak ki a térképen. A GPS navigációs rendszerrel rögzített alakzatok kép formátumú (JPEG) beküldésével jelentkezhetnek a pályázók, a nyertesekről pedig az előzsűrizést követően a projekt Facebook-oldalán kiírt közönségszavazás dönt.

A pályázat másik részében valamelyik magyarországi tó – a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó, a Fertő tó – körbetekerése a feladat, szintén GPS navigációs rendszer segítségével dokumentálva. A távot teljesítők szintén a GPS navigációs rendszerrel rögzített alakzatok kép formátumú (JPEG) beküldésével jelentkezhetnek a nyereménysorsolásra. Emellett a távot a legnagyobb létszámú csoporttal teljesítő pályázókat külön díjazzák a pályázat kiírói.

Amennyiben több személy együttesen, egy időben tekeri körbe az alakzatot vagy tavaink egyikét, az elkészült képpel csak egy pályázó jelentkezhet, a csapatról készített fénykép feltöltésével és a csapat létszámának feltüntetésével.

 

Szervező

A verseny szervezője a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (székhely: 1223 Budapest, Park utca 2., Cg.: 01-09-921027, adószám: 10897988-2-43, a továbbiakban: Szervező).

 

Társszervezők

A Mindennapi Kultúráért Egyesület (székhely: 4032 Debrecen, Verseny utca 2., cg.: 09 99 001413, adószám: 18554133-2-09)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., cg.: 04 98 000916, adószám: 15725369-2-04)

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., cg.: 04 09 009890, adószám: 22646356-2-04)

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., cg.: 01 98 003140, adószám: 15735636-2-41)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20., cg.: 09 98 001111, adószám: 15735588-2-09)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2., cg.: 10 98 001077, adószám: 15729325-2-10)

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1., cg.: 14 98  001355, adószám: 15731591-2-14)

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. cg.: 05 09 015911, adószám: 18423121-2-05)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8, cg.: 05 98 001933, adószám: 15735605-2-05)

Miskolci Egyetem (székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros ., cg.: 05 99 009887, adószám: 19253055-4-05)

Országos Meteorológiai Szolgálat (székhely: 1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 1., cg.: 01 98 000153, adószám: 15311760-2-41)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., cg.: 02 98 001378, adószám: 15735612-2-02)

Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (székhely: 7621 Pécs, Király utca 27., cg.: 02 09 066283, adószám: 11793313-2-02)

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (székhely: 7621 Pécs, Mária utca 9., cg.: 02 10 060371, adószám: 23328558-2-02)

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., cg.: 16 98 001016, adószám: 15732729-2-16)

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., cg.: 11 98 000899, adószám: 15729590-2-11)

 

A pályázat időtartama

2023. június 6. 14 órától – 2023. szeptember 22. éjfélig.

 

Pályázaton résztvevő személyek köre

A pályázatokat 14 éven felüli fiatalok és felnőttek nyújthatják be egyénileg és csoportosan is. 18 év alatti Pályázó részéről szülői beleegyező nyilatkozat beküldése szükséges.

A pályázaton nem vehetnek részt a pályázat szervezői, a HungAIRy LIFE integrált projekten dolgozó személyek és közeli hozzátartozóik, illetve a pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

 

Nevezési feltételek

Pályázni a GPS navigációs rendszerrel rögzített alakzatok kép formátumú (JPEG) beküldésével lehet.

Nem küldhetők be digitálisan módosított képek.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési vagy regisztrációs díj.

 

Pályázat benyújtása

A pályázatra jelentkezni és a képeket feltölteni az alábbi online felületen keresztül lehetséges: www.hungairy.hu/tekaird-korbe-2023-adatlap

Pályázatok beküldésének határideje: 2023. szeptember 22. éjfél

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat beérkezési időpontján a szervező rendszerébe történő, a beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatok beérkezésének határidejét meghosszabbítsa. Az elektronikusan feltöltött fotók a szervező külső tárhelyére kerülnek pályázati anyagonként létrehozott mappákban.

A megadott felületen a képernyőfotók mellett egy rövid adatlap kitöltése is szükséges a képek címének (amely megegyezik a kép fájlnevével) valamint a pályázó nevének, postacímének, e-mail címének megadásával. Egy pályázótól lehetőség szerint egyszerre várjuk a pályázati anyagot. Kiskorú pályázó esetén az adatkérő lapot aláírva szintén, a megadott felületen feltölteni kérjük.

Díjazás, díjátadó

A közönségszavazás 1–3. helyezettje ajándékcsomagban részesül, a pályázaton résztvevők pedig szintén értékes nyereményekkel gazdagodhatnak. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.

A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére, vagy a nyeremény eseményének helyszínére történő utazási költség stb.) a nyertes pályázót terhelik. A pályázat nyereményeihez tartozó közterhek befizetése a szervező kötelezettsége.

Az ünnepélyes díjátadót 2023 novemberében rendezi meg a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., amelynek pontos helyszínéről és időpontjáról e-mailben értesíti a pályázókat. A díjazott képek a HungAIRy honlapján is megjelennek.

 

Jog- és adatvédelem

A pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy felvétele a nevének feltüntetésével, ellenszolgáltatás nélkül kerüljön kiállításra a 2023 novemberében tartott rendezvényen, ill. hogy a szervezők és a rendezvény honlapjain, valamint a HungAiry projekttel kapcsolatos kiadványokban (naptár, szórólap, plakát stb.) nyomtatott formában is megjelenjen.

A pályázati anyag beküldése igazolja és tanúsítja, hogy a pályázaton résztvevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket, a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon, teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a megjelenés a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljék, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás, illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadják. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja, hogy a nyertes nevét, lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a szervezők internetes honlapjukon nyilvánosságra hozzák. A pályázó hozzájárulását adja, hogy a HungAIRy Facebook-oldalán a szervező által szervezett közönségszavazáson a pályázatával részt vegyen.

A pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen pályázati szabályzat szerint történik. Amennyiben a pályázati szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A pályázó bármikor visszavonhatja anyagait, a lenti email-címre küldött levéllel. A pályázat szervezői fenntartják a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsák a pályázat feltételeit, nyereményeit, illetve a lebonyolítás menetét, határidejét. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a szervező tájékoztatja a pályázókat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a pályázó.

 

Vegyes rendelkezések

A pályázatban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, illetve a levelezőrendszer lassúságáért, leállásáért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázat témájától jelentősen eltérő, illetve obszcén felvételeket külön értesítés nélkül kizárják a pályázatból.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve – a jogszabályok által megengedett legnagyobb terjedelemben – mindennemű kártérítési igényt kizár a weboldallal kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, a weboldalon történő regisztráció bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a versenybe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus stb. esetén).

Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a pályázat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére, a pályázat időtartama alatt bármikor, bármely okból, különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a pályázat nem folytatható le a Szabályzatnak megfelelően. A pályázat törlése esetén minden pályázat lejártnak és érvénytelennek, a pályázó pedig a nyereményre jogosulatlannak tekintendő.

A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a szervező nem vállal felelősséget.

A pályázat szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a pályázatban való részvétellel kapcsolatban, a verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával a pályázatnak okozott károkért való felelősséget.

A szabályzat a pályázat teljes időtartama alatt megtalálható a www.hungairy.hu oldalon.

További információk a pályázatról: tekair [at] hoi.hu (tekair[at]hoi[dot]hu)