Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

A város levegőminőség tekintetében a PM10 koncentráció csökkentése terén küzd kihívásokkal. A PM10 terheltség csökkentése a települési környezetvédelmi programban is megfogalmazott egyik fő cél, továbbá a LIFE integrált projektben megvalósítandó beavatkozások is ezt szolgálják.

Elmondható, hogy városban az ipari eredetű kibocsátás elhanyagolható. Fő kibocsátó a közlekedés, a lakossági vegyes tüzelés, illetve a mezőgazdaság. Ezeken túl fontos kiemelni, hogy a település geomorfológia adottsága, medence fekvése, valamint a Mecsek, mint légáramlást befolyásoló tényező miatt eleve hátrányból indul, mivel ezen tényezők nem kedveznek a szennyezőanyagok elkeveredésének, felhígulásának.

Bővebben: pvfzrt.hu

 

A HungAIRy LIFE integrált projektben megvalósuló akciók

Pécs hathatós levegőminőség-javító beavatkozásaihoz szükséges, hogy a levegőminőséget befolyásoló tényezőkről megfelelő információval rendelkezzen. Ehhez elengedhetetlen a légszennyező anyagokra vonatkozó adatbázisok megléte.

A LIFE projektben az OMSZ iránymutatásával emissziós adatbázist hoznak létre, aminek segítségével modellezhetővé válnak az egyes beavatkozási lehetőségek és azok várt eredményei.

Az emissziós adatbázis mellett 3 átfogó pilot akciót hajtanak végre, amelyek a város hosszútávú környezetvédelmi céljait valósítják meg, hozzájárulva a város sikeres Európa Zöld Fővárosa 2022 pályázatához is.

  1. Szolár kataszter létrehozása és üzemeltetése: A pilot célja, hogy a város teljes területére vonatkozóan fényképalapú adatbázissal (3D) rendelkezzen szolár, illetve napelem telepítése vonatkozásában. A kataszter segítségével könnyedén megmondhatóvá válik, hogy mely épület tetejére érheti meg szolár illetve napelem rendszer telepítése. Az adatbázis a későbbiek során a városfejlesztési és informatikai igények szerint bővíthető.
  2. Zöld kataszter létrehozása és üzemeltetése: A pilot egy zöld kataszter létrehozását tartalmazná a BIOKOM Nonprofit Kft. által megfogalmazott igények szerint. A kataszternek köszönhetően tervezhetőbbé válik a város zöldfelületeinek frissítése, gondozása.
  3. SMART közlekedéstervezési applikáció: A pilot keretében egy a modern közlekedésszervezéshez szükséges applikáció jön létre a Mobilitási Központ igényeihez igazodva.

A pilotokon túl aktív szemléletformálási tevékenységeket hajtunk végre a lehető legszélesebb résztvevői kört megszólító környezeti nevelési program megvalósításával. Ennek keretében a lakosság aktív része a Városi Csemetekertből facsemetéket kaphatnak, amelyek elültetésével közvetlen lakókörnyezetük „zöldítését” segítik

A fentiek mellett a város számára lehetőség nyílik egy ökomenedzser foglalkoztatására, aki a projekt keretében kidolgozott tematika mentén a lakosság és az Önkormányzat között tudna környezetvédelmi szemléletformálás, információadás tekintetében összekötő kapocsként működni. Ezeken kívül lehetőség nyílik a pilot akciók hatásának (szociális, gazdasági, stb.) folyamatos monitoringozására is, csakúgy, mint az általános környezeti állapot felmérésére és folyamatos figyelemmel kísérésére is.