Országos Meteorológiai Szolgálat

 

Alaptevékenységei a teljesség igénye nélkül:

  • A nemzetközi kötelezettségekkel összhangban földfelszíni, magaslégköri és távérzékelési – általános és egyéb szakirányú – meteorológiai és háttér levegőszennyezettségi mérő, észlelő, távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet.
  • A meteorológiai alapadatokat rendszerezve, meteorológiai adatbázisban tárolja és archiválja.
  • A meteorológiai alapadatokból, valamint a nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból, számításokból és elemzésekből – ideértve a klimatológiai tevékenységet is – további számításokat, elemzéseket és meteorológiai előrejelzéseket készít, illetve ezeket nemzetközi megállapodások alapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól átveszi, cseréli.
  • Ellátja a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási, adatközponti feladatait, valamint elvégzi a folyamatos mérésre alkalmas gázelemző és pormérő készülékek típusjóváhagyási vizsgálatát.
  • Előkészíti a nemzetközi szerződésekből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó adatokat, valamint az ilyen jellegű kötelezettségeket teljesítendő az üvegházhatású gázokra és a légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltárt készít és vezet.

Bővebben: met.hu

 

A HungAIRy LIFE integrált projektben megvalósuló akciók

Javított emissziós adatbázis fejlesztése a levegőminőség-modellezés bemenő adataiként

A legújabb levegőminőségi irányelv szorgalmazza a modellezés felvételét a levegőminőség felméréséhez és javításához szükséges eszközök sorába, ezért az OMSZ egy levegőminőség modellező rendszer fejlesztését tervezi. A készülő modellező rendszer regionális-városi és helyi komponenst is tartalmaz, amelyek közül mindkettőhöz szükség van a kibocsátásra vonatkozó tudományos adatokra. Ebben az akcióban egy javított emissziós adatbázis fejlesztése a cél, amely a levegőminőség modellezési lánc különböző komponenseiben szolgál bemenő adataiként. A regionális-városi modellhez raszteres emisszió adatokra van szükség, mind a Magyarország teljes területét lefedő regionális modell (nagyjából 25 km-es felbontással), mind pedig a városokat lefedő nagyítások (nagyjából 4 km-es felbontás) esetében. A VITO az emissziós adatok különböző adatbázisokból történő összegyűjtéséhez szükséges kapacitásépítéssel (regionális lépték) és az emissziós adatok felbontásának közvetett adatok alapján történő növelésében segíti a munkát (városi lépték). Az egyes önkormányzatok a közvetett adatok gyűjtéséért felelősek.

Helyi emisszió nyilvántartás kidolgozása akció során először áttekintjük a Magyarország területére jelenleg elérhető helyi emisszió nyilvántartásokat. Ezután kiválasztjuk a lentről felfelé irányuló (bottom-up) módszert a részletes lakossági emissziók meghatározásához. Az előkészítés után megkezdődik a részletes lakossági emissziós adatbázis elkészítése, majd a közúti forgalom-adatok elkészítése a forgalomból származó emisszió modellezéséhez.

Mérőállomások telepítésének előkészületei

Az akció keretében két új, folyamatosan működő mérőállomás telepítését készítjük elő Békéscsabán és Kaposváron. Az OMSZ az általa működtetett K-pusztai mérőállomás fejlesztését készíti elő. A folyamatos mérőállomásokon automata mérőműszerek működnek. Az előkészületek első lépése az állomások számára megfelelő helyszínek kijelölése. Az előkészületek során az infrastruktúra előkészítése mellett az érintett felek a mérőállomásokat üzemeltető személyzet kijelölését és képzését is biztosítják.

Nagyfelbontású levegőminőség-értékelő eszköz Magyarország területére

Az akció során egy levegőminőség-értékelő rendszer kerül kifejlesztésre, mivel a magyarországi hatóságok nem rendelkeznek helyi léptékű döntéselőkészítő eszközökkel, amelyek segítenék a megalapozott döntések meghozatalát a régió akciótervének kidolgozása során. 

Az OMSZ a CHIMERE kémiai transzport modell segítségével 0,1° x 0,1° felbontású levegőminőség adatokat tud generálni.  Ez a felbontás azonban nem elegendő a városi légszennyezési gócpontok feltérképezésére.  A VITO ATMOSYS elemző és döntéselőkészítő eszközeit használjuk és bocsátjuk a magyarországi hatóságok rendelkezésére az 1–2. szakasz során. Az ATMOSYS elemző és tervező program modellezési láncot adaptáljuk a magyarországi viszonyokra (az OMSZ CHIMERE adatai és helyi bemenő adatok betáplálásával), hogy elkészítsük Magyarország levegőminőség térképeit, nagyobb felbontású nagyításokkal a kiválasztott gócpontok területére.

Mérőállomások telepítése

A cél a levegőminőség folyamatos monitorozása Békéscsabán és Kaposváron. A mérőállomásokat az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Automata Mérőhálózatának (OLM) szerves részeként telepítjük.

A légszennyezés mért komponensei: ózon, nitrogén-oxidok (NO, NO2, NOx), kén-dioxid, szén-monoxid, szálló por PM10 frakció (folyamatos mérés), szálló por PM2,5 frakció (folyamatos mérés), szálló por PM10/PM2,5/PM1,0 frakció mintavétel szakaszos összetételméréshez, alacsony áramlási sebességű mintavevővel (low flow sampler, LFS). A mért meteorológiai paraméterek: barometrikus nyomás, szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, páratartalom.       

K-puszta háttér-mérőállomás szabványos háttér-levegőminőség méréseket végez. A városi helyzettel összehasonlítható háttérszennyezettség értékek biztosítása érdekében az állomást egy szabványos kalibráló rendszerrel szereljük fel, így K-puszta lesz a referencia háttér-mérőállomás.