Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

 

A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t 2010. április 9-én jegyezték be a Békés Megyei Cégbíróságon. A szervezet látja el az önkormányzat valamennyi uniós forrásból megvalósuló projektjének teljes körű előkészítését, menedzselését, valamint közreműködik a Modern Városok Programban létrejövő projektek megvalósításában is. Emellett ellátja az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak teljes körű, a mindenkor hatályos közbeszerzési törvényben meghatározottak szerinti lebonyolítását. A szervezet menedzseli és üzemelteti a Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvény fejlesztését és fenntartását, illetve a hulladékgazdálkodási feladatok / köztisztasági feladatok műszaki ellenőrzését is.

Bővebben: https://bekescsaba.hu/intezmenyek/bekescsabai-varosfejlesztesi-nonprofit-kft

 

A HungAIRy LIFE integrált projektben megvalósuló akciók

A szervezet három akcióban is részt vesz:

  1. A közösségi kerékpáros rendszer akció keretében Békéscsabán egy mini közösségi kerékpáros rendszer jön létre – 5 állomással, állomásonként 10-10 db kerékpárral. Az akció célja egy alternatív közlekedési lehetőség felkínálása a lakosok részére, valamint a településen dolgozó emberek számára. A cél, hogy a személyautóval való közlekedés vagy a tömegközlekedés helyett ezt a közlekedési formát részesítsék előnyben. Az akció a közlekedési szektorból eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentését irányozza elő.
     
  2. Békéscsabán jelentős számú mezőgazdasági vállalkozás folytat tevékenységet, a város jó minőségű földterületekkel rendelkezik. A program célja, a mezőgazdaságból származó levegőszennyezés csökkentése, stratégia kialakítása a módszerek vonatkozásában. A környezettudatos szemlélet kialakítását célzó képzésen, az ismeretátadás során mind a gabonatermesztéshez, mind pedig az állattenyésztéshez kapcsolódó módszerek elsajátíthatók lesznek. A képzésnek köszönhetően, valamint az újabb, alacsony emissziójú technológiák megismerése révén várhatóan csökkeni fog a mezőgazdasági tevékenységből származó kibocsátás.
     
  3. Az akció során egy módszert dolgoz ki a tűzifa felhasználás felmérésére. A fatüzelés az egyik legnagyobb lakossági szennyezőanyag kibocsátó. Az akció során feltérképezzük a fás biomassza forgalmazókat, az ellátási lánc résztvevőit, illetve a tüzelőanyag beszerzésének forrásáról is gyűjtünk információkat. A kapott adatok alapján meghatározzuk a beavatkozási pontokat az optimális tüzelőanyag beszerzése érdekében.