A Mindennapi Kultúráért Egyesület 

 

Az1998-ban alakult szervezet kezdetben a „Tisztességes vállalkozásokért” c. akció megvalósításával foglalkozott, melynek célja a sikeres munkakultúra, illetve a vállalkozás- és pénzkultúra módszereinek megalkotása, terjesztése volt. Ez a kezdeményezés később kiegészült egy közművelődést, mindennapi kultúrát fejlesztő programelemmel is.

Az Egyesület 2012-ig 21 alkalommal rendezte meg nagy sikerrel a „Munkakultúra és szakképzési modellek” c. rendezvényét, ami országosan elismert szakmai találkozóvá nőtte ki magát. A szervezet 2011-ben komoly átalakuláson ment keresztül, melynek köszönhetően az AMKE legfőbb tevékenységévé a felnőttképzés vált.

2012-ben a Nokia Komárom Kft. által szervezett Nokia Bridge Családi Gazdálkodási Programban vettünk részt felnőttképző intézményként. A modulszerűen felépített képzési program célja a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozni kívánó résztvevők felkészítése volt, a kistermelői tevékenységük egyéni vagy társas vállalkozás keretén belül történő folytatására.

Bővebben: amke.hu

 

A HungAIRy LIFE integrált projektben megvalósuló akciók

A Mindennapi Kultúráért Egyesület az Önkéntes mezőgazdasági program akció vezetője.

Az akció megvalósításában közreműködő partnereink: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft., Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat, Karcag Városi Önkormányzat, Miskolci Egyetem, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat

A mezőgazdaság a lakosság és a közlekedés után a harmadik legnagyobb emissziós szektor. A mezőgazdaságból származó PM emisszió csökkentése érdekében szükséges az irodalomban ismertetett technológiák gyakorlatban való kipróbálása, amelyek alkalmasak lehetnek a mezőgazdasági emissziók hatékony csökkentésére.

Az önkéntes program célja a résztvevők által a mindennapi gyakorlatban alkalmazható levegőminőség-védelmi módszerek elsajátítása és a környezettudatos megközelítés kialakítása.

 

Az akció 1. szakaszának főbb feladatai:

 • Kipróbálásra alkalmas technológiák összegyűjtése, Jó Gyakorlat gyűjtemény elkészítése.
 • A partnerek segítségével a programban szívesen részt vevő mezőgazdasági vállalkozók toborzása.
 • Oktatóanyag készítése és ismeretátadás az AMKE által szervezett 2 x 2 napos képzés során.

 

Az akció 2. szakaszának főbb feladatai:

 • Az előkészítő akciók során összegyűjtött technológiák és jó gyakorlatok listájának frissítése.
 • A tapasztalatok és az eredmények megvitatása ismételt képzések alkalmával.
 • A tapasztalatok alapján, az akció eredményeként kidolgozásra kerül az alacsony emissziójú mezőgazdasági technológiák megismételhetőségi és átültethetőségi terve Magyarországra vonatkozóan.
 • Az eredmények bemutatása workshop keretében.

 

Közreműködés a projekt más akcióiban

 • Ökomenedzserek képzéséhez szükséges oktatóanyag elkészítése.
 • Ökomenedzserek képzése.
 • „A környezetvédelem tudatosításának előkészítése a lakosság körében” akcióban közreműködés útmutatók, tájékoztató rendezvények szervezésében.
 • „A lakosság tudatosításának előkészítése a közlekedési szektorban” akcióban közreműködés útmutatók, tájékoztató rendezvények szervezésében.