Miskolci Egyetem

 

A Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézete évtizedek óta kutatja a tüzelőberendezések légszennyező kibocsátását. Az egyes légszennyezőkkel a légkörben lejátszódó folyamatokat pedig azok forrásának azonosítása végett vizsgálja.

Korábbi pályázati munkák:

  • Hulladék energiahordozók környezetkímélő eltüzelésének elméleti alapjai (OTKA T 029199).
  • Karbon tartalmú légköri szennyezők eredetmeghatározása (FKFP 0083/2001).
  • Légköri korom eredetmeghatározása szerkezetvizsgálat alapján (OTKA F 035218).
  • Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatainak vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra (OTKA 2040064).

Ipari megbízások:

  • Korundolvasztó kemencék kiporzásának csökkentése.
  • Erőműi folyamatos poremisszió monitoring rendszer vizsgálata.
  • A NOx kibocsátás forrásai és csökkentési lehetőségei nagy hőmérsékletű technológiáknál.
  • Kokszoló kemence tüzeléstechnikai vizsgálata a légszennyezők keletkezésének csökkentése céljából.

Bővebben: uni-miskolc.hu

 

A HungAIRy LIFE integrált projektben megvalósuló akciók

Miskolc és Kaposvár nagy felbontású PM monitoring hálózat előkészületei és Miskolc és Kaposvár nagy felbontású PM monitoring hálózat (egymásra épülő akciók)

Az akció célja a PM10 szennyezés csökkentéséhez szükséges intézkedések előkészítése a levegőminőség nagy felbontású mérésével Miskolcon és Kaposváron.

A mérőrendszer felállítása Miskolcon és Kaposváron 60 (Miskolc), illetve 20 (Kaposvár) kisebb levegőminőség-mérő eszköz telepítését jelenti, amelyek eloszlása a városok teljes területét lefedi. A szenzorok és az adatgyűjtő rendszer alacsony költségű és alacsony energiafelhasználású modulokból fog állni. A mért adatok pontossága rosszabb lesz, mint ami nagyobb műszerekkel elérhető, de megfelelő kalibrációval ezek a szenzorok is kielégítő minőségű adatokat szolgáltatnak a helyi problémák feltérképezéséhez és a projekt által kitűzött célok eléréséhez.

A mérőműszereket helyi állami intézmények, vállalatok és egyéb befogadók területén helyezzük el. A műszerek a mért adatokat a központi szerver adatbázisába továbbítják, ahol az adatok validálása, kiértékelése, tárolása és archiválása történik.

A szennyezettségi állapot értékeléséhez elengedhetetlen a meteorológiai paraméterek figyelembevétele, ezért két meteorológiai állomást is felállítunk, amelyek a legfontosabb időjárási tényezőket mérik.

A lakosságot honlapon, telefonos applikáción és egyéb köztéri megjelenítési felületen keresztül szeretnénk tájékoztatni a PM10 szennyezettség mértékéről és ellátni az ehhez kapcsolódó információkkal, tanácsokkal, figyelmeztetésekkel.