Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Kaposvár egy fejlődő, emberi léptékű, élhető város. A város lakossága körülbelül 64 ezer fő.

Az elmúlt időszakban új hulladékgazdálkodási rendszert alakítottak ki a városban. Megtörtént a tömegközlekedés fejlesztése, amelynek során 40, CNG-meghajtású buszt vásároltak, valamint az elmúlt évben új kerékpárprogramot vezettek be. Emellett a városvezetésnek számos terve van még a környezetvédelem terén arra, hogy miként változtassa meg az állampolgárok gondolkodásmódját, hogy a város környezete egyre egészségesebb legyen.

A Kaposvár 2020 városfejlesztési stratégiában a legfontosabb tényező az energiahatékonyság növelése a megújuló energiák segítségével.

Bővebben: kaposvar.hu

 

A HungAIRy LIFE integrált projektben megvalósuló akciók

A városnak nehézséget okoz a levegőminőség mérése, mert jelenleg nincs akkreditált mérőállomása, ezért nincsenek alapadatok. A pályázat lehetőséget nyújt egy mérőállomás létrehozására, és a lakossági szemléletformálásra.

1. A levegőminőségi tervek felülvizsgálatát támogató térinformatikai adatbázis és nagy felbontású levegőminőség modellező eszköz fejlesztése

A kiépített modellrendszerrel lehetővé válik a levegőminőségi tervekben található intézkedések hatásának becslése, illetve beazonosíthatók lesznek azok a kulcsfontosságú területek, ahol intézkedéseket kell tenni. A rendszer alkalmas lesz szektoronként és komponensenként meghatározni a levegőminőségi tervekben található intézkedések hatását.

 

2. Alapállapot-felmérés és a változás monitorozása

A monitoringrendszer tájékoztatást ad a résztvevő településeken a levegő minőségének javítását célzó intézkedések hatékonyságáról. A monitorozással a szennyezőanyag koncentráció változását lehet nyomon követni a projekt teljes ideje alatt, illetve az utókövetési időszakban.

Azonban Békéscsaba, Kaposvár és Karcag városában nem üzemel mérőállomás. Ezeken a településeken a levegőminőségi alapállapot felméréshez a levegőminőségi mérésekre vonatkozó előírásoknak megfelelő 4×2 hetes mérést fognak végezni mobil mérőállomás segítségével. A projekt részeként két településen (Békéscsaba és Kaposvár) 1-1 új automata mérőállomást telepítenek.

 

3. Ökomenedzser iroda létrehozása

Az ökomedzser hálózat szakértői az adott településen környezetvédelmi integrátor szerepet betöltve tudják segíteni a tájékoztatást, az információáramlást, a helyi szemléletformálást és a helyi intézkedések koordinálását. Feladatuk a döntés előkészítési szaktanácsadás az önkormányzatok részére, valamint az önkormányzattal való szoros együttműködés, annak érdekében, hogy a levegőminőség javítást célzó hazai és uniós forrásokra sikeres pályázat kerüljön beadásra. Ezen túlmenően energiahatékonysági útmutatást nyújtanak a lakosság számára, és támogatják a lakossági energiahatékonysági hitelprogramot (kiegészítő tevékenység).

 

4. Szemléletformálás és információátadás

A projektben résztvevő önkormányzatok központi tudásanyagból készítik el a saját településükre specializált szemléletformáló tervüket, amelynek elemeit képezhetik többek között rendezvények, vándorkiállítások, filmek, bemutató terem, webes applikációk és egyéb mobil alkalmazások.

Emellett a projektben résztvevő önkormányzatok különböző kommunikációs eszközök segítségével szemléletformáló kampányokat indítanak, amelyeknek elsődleges célja a település levegőminőségét célzó bottom-up intézkedések elterjesztése. A kampány bemutatja a levegőminőséggel kapcsolatos problémákat, és útmutatást, tájékoztatást ad a lakosság részére.

 

5. Regionális pilot akciók

Kaposváron a PM10 szennyezést csökkentő intézkedések meghatározása a levegőminőség részletes nyomon követésén keresztül, a levegőminőséget befolyásoló kulcsfontosságú helyek meghatározásával.

 

6. Networking, tudásátadás, központi intézkedések

A projektpartnerek, az ökomenedzserek és az érintett kulcsfontosságú szereplők közötti folyamatos kommunikáció biztosítja a települések közötti ismeretátadást és tapasztalatcserét a levegőminőségi tervek célkitűzéseinek megvalósításában.