Budapest Főváros Önkormányzata

 

Budapest Magyarország fővárosa, az ország politikai, kulturális, kereskedelmi, ipari és közlekedési központja. 2017-ben lakónépessége meghaladta az 1,7 millió főt, területe 525 négyzetkilométer. A 3,1 milliós budapesti régióhoz 81 település tartozik.

Bővebben: budapest.hu

Budapest Környezeti Programja (2017-2021) alapján elmondható, hogy Budapest különböző területei eltérő mértékben terheltek. Általánosan megállapítható, hogy a részfolyamatok javuló eredményei mellett Budapesten az összes környezeti elem (talaj, víz, levegő) szennyezettsége tapasztalható.

A főváros levegőjét a 2015-ös átlageredmények alapján az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat a nitrogén-dioxid és a szálló por (PM10) tekintetében szennyezettnek, az ózonra nézve kiválónak, míg a 2014-es átlageredmények alapján a kisméretű szálló por (PM2,5) alapján megfelelőnek minősítette. A budapesti levegőminőségi helyzet főbb tényezői: helyi forrásoldalon az energiaátalakítás módja (gépjárművek működtetésének kibocsátásai, az ipari és lakossági földgáz-, fa- és egyéb szilárd, folyékony tüzelés), a kertvárosias területeken ismét elterjedni látszik a fokozottabb szennyezőanyag-kibocsátást eredményező, vegyes tüzelőanyagot használó lakossági fűtés, az elöregedő gépjárműpark hozzájárulása ismét növekvő mértékű, valamint a légköri és további meteorológiai (szállítási) folyamatok is közrejátszanak.

Stratégiai szintű dokumentumok, amelyek levegőminőség védelmi célokat tartalmaznak:

 

A HungAIRy LIFE integrált projektben megvalósuló akciók

Budapest Főváros Önkormányzata a HungAIRy projektben az emissziós adatbázis mellett több ökomenedzsert kíván alkalmazni, akik a lakossági szemléletformálásban fognak részt venni, többnyire a fővárosi közszolgáltató cégeken keresztül. Emellett egy városi közlekedési mintaprojekt megvalósítása a cél, a városi logisztika területén.

A pilot akció tervezett részfeladatai:

  • Rakodási hely foglalási rendszer (weblap, mobilapplikáció, egyéb megoldás) részleteinek kidolgozása. A rendszeren belül lehetőség nyílna a rakodási terület foglaltsági adatainak megtekintésére és online foglalási lehetőség biztosítására.
  • Online felület (weblap, mobilapplikáció, egyéb megoldás) kidolgozása a városban megjelenő szabad szállítási kapacitások felkínálására és szállítási igények jelzésére: új, online teherforgalmi foglalási szolgáltatás létrehozása.
  • Minősített szállítói rendszer alapjainak megteremtése: a szállítók minősítése az általuk használt gépjárművek környezetvédelmi besorolása, a szolgáltatásaik és azok színvonala szerint, ami alapján további kedvezmény vagy kiváltság adható részükre.
  • A pilottól elvárt eredmények: szállítási kapacitások hatékonyabb kihasználása, ezáltal kevesebb teherforgalmi jármű a városban, a közlekedő teherforgalmi járművek műszaki állapota, környezetvédelmi besorolása pedig jobb lesz. Az intézkedések következtében a közlekedési eredetű emisszió csökken, a levegő minősége a belvárosi területeken javul.

További tevékenységek, amelyekben a főváros részt vesz:

  • emissziós adatbázis létrehozása, fenntartása,
  • ökomenedzserek alkalmazása,
  • lakossági szemléletformálás,
  • levegőminőségi terv felülvizsgálata,
  • mezőgazdasági program támogatása.